Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LXI z dnia 28 sierpnia 2014r.

PDFProjekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (autopoprawka projektu) - druk 977.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 995.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 994.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 993.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 992.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 991.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 990.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 989.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 988.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 987.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 986.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 985.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 984.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 983.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 982.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości - druk nr 981.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 980.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 979.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 978.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. obciążenia nieruchomości gruntowej - druk nr 977.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. obciążenia nieruchomości gruntowej - druk nr 976.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości lokalowej - druk nr 975.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości lokalowej - druk nr 974.pdf

PDFInformacja dot. projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu gospodarowania mieniem dot. projektów uchwał druk 974-995.pdf

PDFInformacja na temat przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2014-2015 druk nr 973.pdf

 

 

 

Wersja XML