Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU -sesja LIX z dnia 30 czerwca 2014r.

PDFSprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych i rzeczowych -druk nr 942.pdf

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2013r.-druk nr 943.pdf

PDFSprawozdanie finansowe Gminy Prudnik za 2013 rok-druk nr 944.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego... - druk nr 945.pdf

PDFUchwała Komisji Rewizyjnej Nr 4-2014 z dnia 28.05.2014r. -druk nr 946.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika...-druk nr 947.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głuchołazy -druk nr 948.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik -druk nr 949.pdf

PDFWyjaśnienia do projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości lokalowej -druk nr 950.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości -druk nr 951.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej -druk nr 952.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości -druk nr 953.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości -druk nr 954.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości -druk nr 955.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości -druk nr 956.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości -druk nr 957.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości -druk nr 958.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości -druk nr 959.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości -druk nr 960.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości -druk nr 961.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości -druk nr 962.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości -druk nr 963.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości -druk nr 964.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości -druk nr 965.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości -druk nr 966.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości -druk nr 966a.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Prudniku-druk nr 967.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika -druk nr 968.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nierych. stanow. pomoc de minimis ...-druk nr 969.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych...-druk nr 970.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działalność...-druk nr 971.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML