Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inspiracje Kobiety

Dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej i Dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku zapraszają na podwójny wernisaż prac Anny Marii Rusinek. Przedsięwzięcie „Inspiracje kobiety” realizowane przez obie instytucje jest wędrówką po twórczości A.M. Rusinek - absolwentki wydziału Malarstwa Instytutu Sztuki w Krakowie, mieszkającej i tworzącej w Imielinie koło Katowic.
Otwarcie wystawy KOBIETY odbędzie się w czartek 13.03.2014 r. o godz. 18:00 w Muzeum Regionalnym w Głogówku – Baszta, przy ul. Słowackiego 1w Głogówku.
Otwarcie wystawy INSPIRACJE odędzie się w piątek 14.03.2014 r. o godz. 18:00 w Muzeum Ziemi Prudnickiej – Arsenał, przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Prudniku.
Ekspozycję w Prudniku i Głogówku można zwiedzać do 30 kwietnia 2014 r.

Brak opisu obrazka

Wersja XML