Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Okręgi wyborcze i obwody głosowania.

Informacja o podziale Gminy Prudnik na stałe obwody głosowania,ustaleniu ich numerów, granicach  oraz siedzibach  obwodowych komisji wyborczych

PDFinformacja o obwodach głosowania.pdf

Informacja o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania

PDFuchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.pdf

 

 

 

 

 

Wersja XML