Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym do dnia 12 grudnia 2013 roku.

Brak opisu obrazka
 
Ankieta zabudowa jednorodzinna 
https://docs.google.com/forms/d/146HIVtlAfJb4KXcFJHWu1Eut-E4mYLNHvXKITCJOOLg/viewform
Brak opisu obrazka
Ankieta zabudowa wielorodzinna
https://docs.google.com/forms/d/1bJ_o7KF9pdOPNYf54r3FhjOZ7UrDwjRe4OYkZS7lsAE/viewform
 • Zaproszenie do oceny systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

  Brak opisu obrazka
  Urząd Miejski w Prudniku zaprasza do udziału w ocenie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który wprowadziliśmy od dnia 1 lipca 2013 roku. Od tego momentu minęło już prawie pół roku stąd uprawnioną jest analiza, czy najważniejsze elementy tego systemu są dla Państwa satysfakcjonujące. Prosimy Państwa o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam również na ewentualne zmiany systemu od 1 stycznia 2014 roku.  Zakres zmian jest ograniczony, gdyż nie może zasadniczo naruszać  postanowień umowy zawartej z firmą zajmującą się wywozem odpadów, jednak możliwe są na obecnym etapie usprawnienia niektórych elementów obowiązującego systemu. Do wypełnienia anonimowej ankiety zapraszamy na stronę internetową Urzędu www.prudnik.pl. Ankieta dostępna jest w zakładce „Aktualności i wydarzenia” oddzielnie dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej. Ankietę w wersji tradycyjnej – papierowej - można uzyskać i złożyć w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Kościuszki 19, w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 pokój Nr 10, dla zabudowy wielorodzinnej również w siedzibach: ZBK Prudnik - Piastowska 42, PTBS - Piastowska 42, Spółdzielni Mieszkaniowej - Kardynała Wyszyńskiego 1A. Zapraszam do udziału w badaniu ankietowym do dnia 12 grudnia 2013 roku.   Z wyrazami szacunku Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych
  Data publikacji: 27-11-2013 13:38
Wersja XML