Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do oceny systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zaproszenie do oceny systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

 

Urząd Miejski w Prudniku zaprasza do udziału w ocenie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który wprowadziliśmy od dnia 1 lipca 2013 roku.

Od tego momentu minęło już prawie pół roku stąd uprawnioną jest analiza, czy najważniejsze elementy tego systemu są dla Państwa satysfakcjonujące.

Prosimy Państwa o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam również na ewentualne zmiany systemu od 1 stycznia 2014 roku.  Zakres zmian jest ograniczony, gdyż nie może zasadniczo naruszać  postanowień umowy zawartej z firmą zajmującą się wywozem odpadów, jednak możliwe są na obecnym etapie usprawnienia niektórych elementów obowiązującego systemu.

Do wypełnienia anonimowej ankiety zapraszamy na stronę internetową Urzędu www.prudnik.pl. Ankieta dostępna jest w zakładce „Aktualności i wydarzenia” oddzielnie dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej.

Ankietę w wersji tradycyjnej – papierowej - można uzyskać i złożyć w Biurze Obsługi Klienta przy   ul. Kościuszki 19, w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 pokój Nr 10, dla zabudowy wielorodzinnej również w siedzibach: ZBK Prudnik - Piastowska 42, PTBS - Piastowska 42, Spółdzielni Mieszkaniowej - Kardynała Wyszyńskiego 1A.

Zapraszam do udziału w badaniu ankietowym do dnia 12 grudnia 2013 roku.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych

Do pobrania

PDFAnkieta zabud. 1-rodzinna.pdf (53,75KB)

PDFAnkieta zabud. wielorodzinna.pdf (48,39KB)

Wersja XML