Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ulotki informacyjne

Ulotka informacyjna dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej

Ulotka zabudowa wielorodzinna_02.jpeg

Ulotka informacyjna dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej

Ulotka zabudowa jednorodzinna_01.jpeg

Ulotka informacyjna instrukcja wypełniania druku oświadczenia

Ulotka instrukcja wypełniania druku oświadczenia_02.jpeg

Ulotka informacyjna instrukcja wypełniania druku deklaracji

Ulotka instrukcja wypełniania deklaracji_02.jpeg

Wzór deklaracji do pobrania

DOCXDeklaracja odpady MSO 2007.docx (105,08KB)

 

 

INFORMACJA  DLA  PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Urząd Miejski w Prudniku oraz Cech  Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku zapraszają przedsiębiorców z terenu Gminy Prudnik w dniu 16 maja 2013 r. o godz. 17:30 do siedziby Cechu w Prudniku przy ul. Łukowej 1 na spotkanie związane z gospodarką odpadami w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie.  W trakcie spotkania będzie możliwość uzyskania pomocy w wypełnieniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami .

 

Zapraszamy

 

WYPOWIEDZENIE  UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Urząd Miejski w Prudniku, informuje, że w miesiącu kwietniu br., Zakład Usług Komunalnych w Prudniku przystępuje do   wypowiedzenie umów wszystkim właścicielom nieruchomości, na rzecz których świadczy usługi  polegające na odbiorze odpadów komunalnych.

Taki stan rzeczy zwalnia Państwa z obowiązku  wypowiedzenie umów w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach.

Powyższe ustalenia nie dotyczą właścicieli, na rzecz których usługę odbioru odpadów komunalnych świadczą inni usługodawcy niż Zakład Usług Komunalnych w Prudniku.http://slabowidzacy.prudnik.pl/download/attachment/31697/ulotka-zabudowa-wielorodzinna.pdf

Wersja XML