Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ulotki informacyjne

Ulotka informacyjna dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej

Brak opisu obrazka

Ulotka informacyjna dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej

Brak opisu obrazka

Ulotka informacyjna instrukcja wypełniania druku oświadczenia

Brak opisu obrazka

Ulotka informacyjna instrukcja wypełniania druku deklaracji

Brak opisu obrazka

Wzór deklaracji do pobrania

DOCXDeklaracja odpady MSO 2007.docx

 

 

INFORMACJA  DLA  PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Urząd Miejski w Prudniku oraz Cech  Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku zapraszają przedsiębiorców z terenu Gminy Prudnik w dniu 16 maja 2013 r. o godz. 17:30 do siedziby Cechu w Prudniku przy ul. Łukowej 1 na spotkanie związane z gospodarką odpadami w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie.  W trakcie spotkania będzie możliwość uzyskania pomocy w wypełnieniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami .

 

Zapraszamy

 

WYPOWIEDZENIE  UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Urząd Miejski w Prudniku, informuje, że w miesiącu kwietniu br., Zakład Usług Komunalnych w Prudniku przystępuje do   wypowiedzenie umów wszystkim właścicielom nieruchomości, na rzecz których świadczy usługi  polegające na odbiorze odpadów komunalnych.

Taki stan rzeczy zwalnia Państwa z obowiązku  wypowiedzenie umów w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach.

Powyższe ustalenia nie dotyczą właścicieli, na rzecz których usługę odbioru odpadów komunalnych świadczą inni usługodawcy niż Zakład Usług Komunalnych w Prudniku.http://slabowidzacy.prudnik.pl/download/attachment/31697/ulotka-zabudowa-wielorodzinna.pdf

Wersja XML