Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania dotyczące gospodarki odpadami

 1. Czy kubki po serkach i śmietanie należy koniecznie myć? Woda przecież kosztuje.

Odp. Można oczywiście umyć kubek, ale można go też wytrzeć  do sucha papierowym ręcznikiem itp. Jeżeli zanieczyszczenia kubka nie można usunąć, należy wyrzucić go do odpadów zmieszanych.

 1. Czy złożenie deklaracji oznacza, że właściciel nieruchomości będzie opłacał dwie należności, czyli zadeklarowaną opłatę i dotychczas wnoszoną do firmy wywożącej odpady ?

Odp. Nie. Właściciel będzie odprowadzał tylko jedna opłatę , tę którą zadeklarował w deklaracji.  Umowy na wywóz odpadów zostały wypowiedziane przez Zakład Usług Komunalnych z dniem 1 lipca 2013 roku. Właściciele, którzy zawarli umowy z innym przedsiębiorcą niż Zakład Usług Komunalnych w Prudniku winni wypowiedzieć dotychczasowe umowy ze skutkiem na dzień 1 lipca 2013 rok.

 1. Czy właścicielom zostanie przesłana decyzja o wysokości należnej  opłaty?

Odp. Nie. Wymiar opłaty został ustalony przez właściciela w deklaracji, opłata wnoszona jest na konto gminy do końca każdego miesiąca, a w przypadku nieruchomości wielorodzinnych na konto zarządców np. Spółdzielni Mieszkaniowej, TBS, czy też ZBK. W miesiącu czerwcu właściciele nieruchomości otrzymają ulotki reklamowe, w których zostanie podane konto i terminy wnoszenia opłat.

 1. Czy jeśli Rada Miejska ustaliła płatność opłaty miesięcznie. Czy można wnosić ją na konto gminy awansem np. za kwartał, pół roku lub za cały rok.?

Odp. Tak opłata może być wnoszona awansem. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy gromadzenie odpadów będzie niezgodne z zadeklarowanym ( np. w deklaracji jest segregacja, a faktycznie odpady oddawane są jako niesegregowane) wtedy decyzją ustalona zostanie wyższa stawka opłaty.  

 1. Gdzie należy gromadzić odpady wysegregowane w zabudowie wielorodzinnej? Gromadzenie ich w mieszkaniu jest niemożliwe.

Odp. Jest to błędne rozumienie systemu gospodarowania odpadami w zabudowie wielorodzinnej! Nie ma potrzeby gromadzenia odpadów w mieszkaniu. Zebrane w żółtym worku odpady segregowane odnosimy na bieżąco do pojemnika oznaczonego kolorem żółtym, który znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania, a który został wskazany Państwu do korzystania. Kontener na odpady segregowane będzie zamykany. Każda z rodzin korzystających będzie posiadać  swój klucz. Odpady, które pozostały po segregacji tzw. zmieszane będą wrzucane do pojemnika czarnego, który będzie otwarty.

 1. Jesteśmy starszym małżeństwem mieszkamy w bloku przy ulicy Skowrońskiego. Otrzymamy w sumie cztery 60 litrowe worki na miesiąc i nie jesteśmy w stanie ich zapełnić. Czy ten fakt będzie oznaczał, że nie segregujemy odpadów i będziemy ponosić wyższą opłatę?

Odp. Nie. Zdajemy sobie sprawę, że wytwarzanie odpadów jest sprawą indywidualną zależną od wielu czynników. W tej konkretnej sytuacji worki w przekazanej ilości nawet nie w całości zapełnione powinny trafić z odpadami wysegregowanymi do pojemnika. Nie trzeba na siłę szukać śmieci, aby zapełnić dostarczone worki!

 1. Jesteśmy rodziną, w której  dostarczana ilość worków będzie niewystarczająca. Co mamy zrobić w takiej sytuacji?

Odp. Można dokupić w którymkolwiek ze sklepów dodatkowe worki. Należy jednak pamiętać, aby na te worki nakleić dostarczony przez nas kod kreskowy. Kody kreskowe dostarczone zostaną Państwu w ilości przewyższającej ilość dostarczonych worków.

8. Moja córka studiuje we Wrocławiu. Jak wnosić opłatę za studenta, który w domu przebywa tylko w okresie wakacji?

Odp. W takiej sytuacji liczbę osób zamieszkujących nieruchomość pomniejszamy o studenta. Należy jednak pamiętać o konieczności złożenia  nowej deklaracji w sytuacji, gdy student wraca do domu np. na wakacje. Nową deklarację należy złożyć  w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Wersja XML