Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wszystko o nowym systemie utrzymania czystości i porządku w gminie Prudnik.

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI

Urząd Miejski w Prudniku, informuje właścicieli nieruchomości o możliwości pobrania druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:


•    w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3 (na parterze budynku w punkcie obsługi interesanta) codziennie od godz. 7:15 do godz. 16:30,
•    w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.prudnik.pl - w zakładce aktualności.

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI UPŁYWA W DNIU 31 maja 2013 roku

Dodatkowo udzielamy pomocy w wypełnianiu deklaracji w najbliższą sobotę 25 maja 2013 r.  w godz. od 9:00 do 13:00 w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ulicy Kościuszki 3.

Ponadto pracownicy Urzędu dyżurować będą na terenie sołectw Gminy Prudnik w miejscach ustalonych w ogłoszeniach:
- w dniu 27 maja 2013 r. w godz. od 13:00 do 18:00 – w Moszczance, Rudziczce, Szybowicach i Łące Prudnickiej
- w dniu 28 maja 2013r. w godz. od 15:00 do 18:00 – w Czyżowicach, Niemysłowicach i w Wierzbcu
- w dniu 29 maja 2013r. w godz. od 16:00 do 17:00 – w Piorunkowicach, Dębowcu i Mieszkowicach.

 • Jak segregować odpady w zabudowie wielorodzinnej

  Data publikacji: 21-05-2013 12:32
 • Najczęściej zadawane pytania dotyczące gospodarki odpadami

  recykling.png
  1. Czy kubki po serkach i śmietanie należy koniecznie myć? Woda przecież kosztuje. Odp. Można oczywiście umyć kubek, ale można go też wytrzeć  do sucha papierowym ręcznikiem itp. Jeżeli zanieczyszczenia kubka nie można usunąć, należy wyrzucić go do odpadów zmieszanych...
  Data publikacji: 15-05-2013 14:57
 • Uchwały

  Uchwały: Uchwała Nr XXXV/614/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik. PDFUchwała XXXV-614-2012.pdf (5,99MB) Uchwała Nr XL/665/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik. PDFUchwała XL-665-2013.pdf (2,48MB) Uchwała Nr XXXV/615/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. PDFUchwała XXXV-615-2012.pdf (429,46KB) Uchwała Nr XXXV/616/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. PDFUchwała XXXV-616-2012.pdf (788,37KB) Uchwała Nr XL/666/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. PDFUchwała XL-666-2013.pdf (572,38KB) Uchwała Nr XXXV/617/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. PDFUchwała XXXV-617-2012.pdf (452,13KB) Uchwała Nr XXXV/619/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. PDFUchwała XXXV-619-2012.pdf (2,05MB) Uchwała XL/668/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. PDFUchwała XL-668-2013.pdf (1,05MB) Uchwała Nr XL/667/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. PDFUchwała XL-667-2013.pdf (8,48MB)    
  Data publikacji: 15-05-2013 15:02
 • Ulotki informacyjne

  Ulotka zabudowa wielorodzinna_02.jpeg Ulotka informacyjna dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej Ulotka zabudowa jednorodzinna_01.jpeg Ulotka informacyjna dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej Ulotka instrukcja wypełniania druku oświadczenia_02.jpeg Ulotka informacyjna instrukcja wypełniania druku oświadczenia Ulotka instrukcja wypełniania deklaracji_02.jpeg Ulotka informacyjna instrukcja wypełniania druku deklaracji   Wzór deklaracji do pobrania DOCXDeklaracja odpady MSO 2007.docx (105,08KB)   INFORMACJA  DLA  PRZEDSIĘBIORCÓW Urząd Miejski w Prudniku oraz Cech  Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku zapraszają przedsiębiorców z terenu Gminy Prudnik w dniu 16 maja 2013 r. o godz. 17:30 do siedziby Cechu w Prudniku przy ul. Łukowej 1 na spotkanie związane z gospodarką odpadami w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie.  W trakcie spotkania będzie możliwość uzyskania pomocy w wypełnieniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami . Zapraszamy WYPOWIEDZENIE  UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Urząd Miejski w Prudniku, informuje, że w miesiącu kwietniu br., Zakład Usług Komunalnych w Prudniku przystępuje do   wypowiedzenie umów wszystkim właścicielom nieruchomości, na rzecz których świadczy usługi  polegające na odbiorze odpadów komunalnych. Taki stan rzeczy zwalnia Państwa z obowiązku  wypowiedzenie umów w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach. Powyższe ustalenia nie dotyczą właścicieli, na rzecz których usługę odbioru odpadów komunalnych świadczą inni usługodawcy niż Zakład Usług Komunalnych w Prudniku.http://slabowidzacy.prudnik.pl/download/attachment/31697/ulotka-zabudowa-wielorodzinna.pdf
  Data publikacji: 16-05-2013 07:40
Wersja XML