Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyróżnienie Burmistrza Prudnika

Burmistrz Prudnika informuje, że przedłuża się termin do dnia 31 maja 2013 r. zgłaszania kandydatów do Wyróżnienia Burmistrza Prudnika za wybitne zasługi na rzecz społeczności Gminy Prudnik.

U
prawnionymi do składania wniosków są:

- co najmniej 15 radnych Rady Miejskiej
- organizacje pozarządowe w drodze uchwały organu stanowiącego
- co najmniej 50 mieszkańców Gminy Prudnik

Statuetka „Prudnickiej Diany” przyznawana jest w kategoriach:
- „Mecenas kultury i sztuki”
- „Filantrop”
- „Przyjaciel Prudnika”

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w zarządzeniu Nr  120/43/2011 z 30 grudnia 2011 roku, należy składać  do Urzędu Miejskiego w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3, pokój 102 do dnia 31 maja 2013 roku do godz. 15ºº.
Szczegółowe informacje na temat  regulaminu konkursu można uzyskać telefonicznie pod nr 77 4066205 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Prudniku pokój nr 120.

Zarządzenie Nr 120/43/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu konkursu pn. "Wyróżnienie Burmistrza Prudnika za wybitne zasługi na rzecz społeczności Gminy Prudnik".

PDFZarządzenie Nr 120_43_2011 z dnia 30 grudnia 2011.pdf

 Brak opisu obrazka

Wersja XML