Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wypowiedzenie umów na odbiór odpadów

Urząd Miejski w Prudniku, informuje, że w miesiącu kwietniu br., Zakład Usług Komunalnych w Prudniku przystępuje do wypowiedzenia umów wszystkim właścicielom nieruchomości z terenu gminy Prudnik, na rzecz, których świadczy usługi  polegające na odbiorze odpadów komunalnych.

Taki stan zwalnia Państwa z obowiązku  wypowiedzenie umów w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach.
Powyższe ustalenia nie dotyczą właścicieli, na rzecz, których usługę odbioru odpadów komunalnych świadczą inni usługodawcy niż Zakład Usług Komunalnych w Prudniku.
 
Wersja XML