Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tylko sześć pór roku

Dnia 25 marca bieżącego roku o godz. 11:00 w Muzeum Ziemi Prudnickiej  (Arsenał przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Prudniku) otwarta zostanie wystawa prac plastycznych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku pod hasłem „Tylko sześć pór roku”.
Zaprezentowanych zostanie ok.100 prac, wykonanych przez wychowanków ośrodka rozmaitymi technikami w latach 2002-2013. Znajdziemy tu rysunek oraz malarstwo, mozaikę, kolaż, ceramikę. Będą to wytwory archiwalne i stosunkowo niedawno wykonane, często przez te same osoby – niektóre obecnie są już absolwentami i nie mają kontaktu z ośrodkiem, inne – nadal są wychowankami SOSW i twórczość ich w widoczny sposób ewoluowała.
Celem wystawy jest przybliżenie środowisku lokalnemu twórczości osób niepełnosprawnych, a przez to krzewienie postawy akceptacji i tolerancji wobec nich.
Ekspozycja adresowana jest nie tylko do lokalnego odbiorcy, ale również do wychowanków poszczególnych typów szkół i przedszkoli oraz instytucji zajmujących się problematyką funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Mile widziani będą także absolwenci SOSW oraz osoby z ich najbliższego otoczenia.
Wystawę będzie można oglądać do 12 kwietnia 2013 r.

Monika Niklasińska-Śliwa
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku

Brak opisu obrazka    Brak opisu obrazka

Wersja XML