Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawód - czytelnik

Dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej  zaprasza na spotkanie z Adrianem Gleniem o krytyce literackiej, współczesnej poezji i autorskiej książce "Do-prawdy? Studia i szkice  o literaturze najnowszej"

Adrian Gleń (ur. 1977), dr nauk humanistycznych, poeta, krytyk literacki, dziennikarz zajmujący się tekstami kultury, wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego (w latach 2003-2006 także adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej). W latach 1998-2001 założyciel i redaktor naczelny pisma „Przez czerń”, obecnie redaktor działu literackiego w piśmie społeczno-kulturalnym „Strony”.
 Opublikował 6 książek z zakresu literatury, krytyki literackiej oraz teorii tekstu, oprócz tego jest redaktorem kilku książek zbiorowych i ponad 200 artykułów naukowych, popularnonaukowych, krytycznoliterackich, esejów, szkiców, pisze i publikuje również poezję i prozę artystyczną. Współpracownik wielu pism naukowych, kulturalnych i literackich (m.in.: „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, „Topos”, „Śląsk”). Ostatnio wydał tom poetycki "Da. Teksty wierszowane" (Sopot 2011) i książkę krytycznoliteracką "Do-prawdy? Studia i szkice o literaturze najnowszej" (Opole 2012).

Brak opisu obrazka

Wersja XML