Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udany start z UNI 3

naglowek.jpeg

 

Ruszył projekt stażowy organizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego finansowany przez Unię Europejską pn. "Udany start z UNI 3".
 
Celem głównym projektu jest dobre przygotowanie osób młodych - uczących się (poniżej 25 lat) do wejścia na regionalny rynek pracy oraz aktywizacja zawodowa osób 50+ zamieszkałych na terenach powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego, prudnickiego.
 
Działania podejmowane w ramach projektu dla jego uczestników:
- Identyfikacja i opracowanie ścieżki kariery zawodowej.
- Warsztaty rozwoju osobistego i interpersonalnego - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie umiejętności miękkich.
- Szkolenia i warsztaty merytoryczne z zakresu promocji przedsiębiorczości
- 4 miesięczne staże w przedsiębiorstwach z województwa opolskiego.
 
Projekt jest również skierowany do przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać nowych pracowników szkoląc ich wcześniej na finansowanym przez Unię Europejską stażu.
Wersja XML