Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odkrywamy pogranicze

W czwartek, 15 grudnia, w Willi Franklów w Prudniku odbyło się spotkanie podsumowujące polsko – czeski projekt pod nazwą „Odkrywamy Pogranicze”.

Projekt realizowany przez Prudnik we współpracy z czeskim miastem Bruntal, pozwolił nam na przygotowanie trzech trójjęzycznych publikacji promujących architekturę oraz walory turystyczne gminy. Materiały promocyjne wykonane zostały na nasze zlecenie przez Agencję Wydawniczą „Paj – Press” z Tomaszowa Mazowieckiego, w łącznej ilości dwudziestu pięciu tysięcy egzemplarzy, a wykorzystywane będą w promocji turystycznej. 

Miasto Bruntal, w ramach projektu, opracowało materiały promocyjne, przeprowadziło warsztaty edukacyjne oraz wykonało budki dla ptaków i tablice informacyjne umieszczone w parku miejskim.

Brak opisu obrazka

 Projekt pod nazwą „Odktywamy pogranicze”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE

Wersja XML