Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania - Pogłębianie rowów gminnych i remont przepustów we wsi Moszczanka

PDFProtokół z postępowania.pdf (545,78KB)

PDFTreść zaproszenia.pdf (3,05MB)

Wersja XML