Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

 

INFORMACJA
o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego
z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 
            Informuję, iż od dnia 16 kwietnia 2012 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. : „Wojewódzkie Obchody Święta Flagi Narodowej”, złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka w Moszczance, 48-200 Prudnik, Moszczanka 110. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (zakładka - ogłoszenia Burmistrza – oferta realizacji zadania publicznego  www.bip.prudnik.pl ), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl – zakładka – ogłoszenia - realizacja zadań publicznych). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku, pokój 102 lub na adres internetowy do dnia 23.04.2012 r.

PDFInformacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu.pdf (408,15KB)

PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf (3,24MB)

Wersja XML