Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2011

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2011

PDF1. Ogłoszenie o konkursie.pdf (3,87MB)

DOC2. Wzor_oferty.doc (79,50KB)

DOC3. Wzor_umowy.doc (59,50KB)

DOC4. Wzor_sprawozdania.doc (79,00KB)

DOC5. Oświadczenie podmiotu.doc (22,50KB)

PDF6. Informacja o wyborze ofert.pdf (300,00KB)

Wersja XML