Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2011

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2011

PDF1. Ogłoszenie o konkursie.pdf

DOC2. Wzor_oferty.doc

DOC3. Wzor_umowy.doc

DOC4. Wzor_sprawozdania.doc

DOC5. Oświadczenie podmiotu.doc

PDF6. Informacja o wyborze ofert.pdf

Wersja XML