Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyróżnienie Burmistrza Prudnika za wybitne zasługi na rzecz społeczności Gminy Prudnik

Laureatom wręczono  statuetkę „Prudnickiej Diany”, która stanowi wyraz uhonorowania instytucji, firm i osób fizycznych, które w wyjątkowy sposób w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego przyczyniają się do wspierania rozwoju naszej społeczności jej tradycji oraz promują gminę na arenie krajowej i międzynarodowej.

Wyciąg z protokołu kapituły przyznającej wyróżnienia Burmistrza Prudnika za wybitne zasługi na rzecz społeczności Gminy Prudnik odbytego się w dniu
26 stycznia 2012 r.
„Kapituła, w następującym składzie:
- Franciszek Fejdych - Burmistrz Prudnika,
- przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku w osobach:
1) Zofia Zeprzałka – Krzemień – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
2) Alicja Zawiślak- przewodnicząca Komisji ds. Wsi, Gospodarki Rolnej  i Ochrony Środowiska,
3) Alicja Drożdżyńska- przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego,
4) Zygmunt Trojniak- przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
5) Zbigniew Kosiński- przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa,
6) Andrzej Gajewski- przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
rozpatrzyła zgłoszenia kandydatur do wyróżnień za wybitne zasługi na rzecz społeczności Gminy Prudnik przedstawione przez Burmistrza w następujących kategoriach:
1/ Kategoria   „ Mecenas kultury i sztuki ”- wyróżnienie za wspieranie przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki na terenie Gminy Prudnik
Zgłoszony Bank Spółdzielczy w Prudniku
2/ Kategoria „ Przyjaciel Prudnika” – wyróżnienie za działalność dla dobra społeczności Gminy Prudnik lub promującej gminę na terenie kraju i za granicą
Zgłoszony Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego
3/ Kategoria specjalna „Powrót Diany” – wyróżnienie za szczególne zasługi na rzecz rekonstrukcji pomnika „Diany” w parku miejskim
Zgłoszone Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku, Stowarzyszenie Zwykłe „Diana”.
Kapituła, po zapoznaniu się uzasadnieniami przedstawionych zgłoszeń postanowiła przyznać jednogłośnie zaproponowane wyróżnienia:
1/ w kategorii „Powrót Diany” dla Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku, Stowarzyszenia Zwykłe „Diana”.
2/ w kategorii „ Mecenas kultury i sztuki ” dla Banku Spółdzielczego
w Prudniku
3/ w kategorii „ Przyjaciel Prudnika” dla Józefa Sebesty Marszałka Województwa Opolskiego
Kapituła postanowiła w roku 2012 nie przyznawać wyróżnienia w kategorii „Filantrop”.
Dokumentacja związana z przyznaniem wyróżnień znajduje się w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Prudniku.

 

PICT0007.jpeg PICT0012.jpeg PICT0017.jpeg
PICT0018.jpeg PICT0024.jpeg PICT0027.jpeg
PICT0029.jpeg PICT0030.jpeg
PICT0036.jpeg PICT0037.jpeg PICT0040.jpeg
PICT0048.jpeg PICT0050.jpeg
 

Wersja XML