Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyróżnienie Burmistrza Prudnika za wybitne zasługi na rzecz społeczności Gminy Prudnik

Laureatom wręczono  statuetkę „Prudnickiej Diany”, która stanowi wyraz uhonorowania instytucji, firm i osób fizycznych, które w wyjątkowy sposób w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego przyczyniają się do wspierania rozwoju naszej społeczności jej tradycji oraz promują gminę na arenie krajowej i międzynarodowej.

Wyciąg z protokołu kapituły przyznającej wyróżnienia Burmistrza Prudnika za wybitne zasługi na rzecz społeczności Gminy Prudnik odbytego się w dniu
26 stycznia 2012 r.
„Kapituła, w następującym składzie:
- Franciszek Fejdych - Burmistrz Prudnika,
- przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku w osobach:
1) Zofia Zeprzałka – Krzemień – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
2) Alicja Zawiślak- przewodnicząca Komisji ds. Wsi, Gospodarki Rolnej  i Ochrony Środowiska,
3) Alicja Drożdżyńska- przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego,
4) Zygmunt Trojniak- przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
5) Zbigniew Kosiński- przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa,
6) Andrzej Gajewski- przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
rozpatrzyła zgłoszenia kandydatur do wyróżnień za wybitne zasługi na rzecz społeczności Gminy Prudnik przedstawione przez Burmistrza w następujących kategoriach:
1/ Kategoria   „ Mecenas kultury i sztuki ”- wyróżnienie za wspieranie przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki na terenie Gminy Prudnik
Zgłoszony Bank Spółdzielczy w Prudniku
2/ Kategoria „ Przyjaciel Prudnika” – wyróżnienie za działalność dla dobra społeczności Gminy Prudnik lub promującej gminę na terenie kraju i za granicą
Zgłoszony Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego
3/ Kategoria specjalna „Powrót Diany” – wyróżnienie za szczególne zasługi na rzecz rekonstrukcji pomnika „Diany” w parku miejskim
Zgłoszone Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku, Stowarzyszenie Zwykłe „Diana”.
Kapituła, po zapoznaniu się uzasadnieniami przedstawionych zgłoszeń postanowiła przyznać jednogłośnie zaproponowane wyróżnienia:
1/ w kategorii „Powrót Diany” dla Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku, Stowarzyszenia Zwykłe „Diana”.
2/ w kategorii „ Mecenas kultury i sztuki ” dla Banku Spółdzielczego
w Prudniku
3/ w kategorii „ Przyjaciel Prudnika” dla Józefa Sebesty Marszałka Województwa Opolskiego
Kapituła postanowiła w roku 2012 nie przyznawać wyróżnienia w kategorii „Filantrop”.
Dokumentacja związana z przyznaniem wyróżnień znajduje się w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Prudniku.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
 

Wersja XML