Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt podziału Gminy Prudnik na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych.

Projekt podziału Gminy Prudnik na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych.
 
Burmistrz Prudnika przedkłada do konsultacji projekt podziału Gminy Prudnik na jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Prudniku.
Liczba mieszkańców Gminy Prudnik na koniec II kwartału 2012 r. wynosiła 27 940 osób, przysługujących mandatów 21. Wyliczona jednolita norma przedstawicielstwa wynosi 1330,48.
Uwagi i propozycje prosimy przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Prudniku lub na adres w terminie do dnia 30 lipca 2012r.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

XLSOpis okręgów wyborczych.xls

Wersja XML