Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja do osób prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą

Do Urzędu Miejskiego w Prudniku  zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy w ostatnim czasie otrzymali pisma w sprawie dokonania odpłatnego (za kwotę 115 zł) wpisu do Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców. Urząd Miejski wyjaśnia, że przytaczane w piśmie  przepisy nie nakładają obowiązku wniesienia tej, ani żadnej innej opłaty w związku  z rozpoczęciem działalności gospodarczej.
Informujemy, że rejestracja przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji   o Działalności Gospodarczej  jest bezpłatna, a wszelkie informacje zachęcające do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej  są nielegalne.


Burmistrz Prudnika
Franciszek Fejdych
 

Wersja XML