Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formy opodatkowania dla osób rejestrujących działalność gospodarczą

 

OGŁOSZENIE
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymogów.
Urząd skarbowy jest miejscem, w którym przyszły przedsiębiorca zakładający własną firmę będzie musiał wybrać najbardziej odpowiednią dla prowadzonej działalności formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Będzie także musiał zwrócić uwagę na obowiązki związane z rejestracją i uiszczaniem podatku od towarów i usług, które dotyczą określonych grup podatników lub uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności i wysokości sprzedaży.

I. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH:
DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
Podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz działalność w formie spółki cywilnej lub jednej z osobowych spółek prawa handlowego tj. spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub komandytowo-akcyjnej.

formy opodatkowania.jpeg

 

O tym, czy masz prawo wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy jesteś tego prawa pozbawiony, decyduje rodzaj działalności, jaką zamierzasz prowadzić. Jeżeli jesteś uprawniony do skorzystania z możliwości płacenia podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy też w formie karty podatkowej, musisz zdecydować, czy chcesz z tego prawa korzystać.

PODATNIKU!
Jeżeli nie zadeklarujesz wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania to płacisz podatek dochodowy według zasad ogólnych.
.
II. OPODATKOWANIE PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG:


Kiedy stajesz się podatnikiem VAT?

Podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT co do zasady są zwolnieni od tego podatku. Zwolnienie to nie dotyczy jednak rodzajów działalności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatników niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.
Natomiast zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000zł.

PODATNIKU!
Rozpoczynając działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego korzystasz ze zwolnienia od podatku, jeżeli przewidywana przez Ciebie wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 50.000zł. w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży.

Ze zwolnienia od podatku VAT możesz również sam zrezygnować, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o tej rezygnacji, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, bądź przed początkiem miesiąca, w którym rezygnujesz ze zwolnienia.

UWAGA:
W przypadku zaznaczenia we wniosku EDG-1 rubryki 29, niezależnie należy dokonać zgłoszenia spółki cywilnej do naczelnika urzędu skarbowego (na formularzu NIP-2).


Informacji udziela : Urząd Skarbowy
48-200 Prudnik, ul. Kopernika 1A:
• w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych - tel. 077 4369926 lub 077 4369934
• w sprawie podatku od towarów i usług – tel. 077 4369911 lub 077 4369919

Sala Obsługi Podatników - Stanowisko nr 1.
           

      

Wersja XML