Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierownictwo Urzędu

FRANCISZEK FEJDYCH

Burmistrz Prudnika

STANISŁAW HAWRON
Zastępca Burmistrza

JADWIGA ZIELIŃSKA 
Skarbnik Gminy

MAREK RADOM
Sekretarz Gminy

Sekretariat Urzędu Miejskiego

Tel. +4877 4066200-02
Fax +4877 4066228
e-mail: um@prudnik.pl


 

Wersja XML