Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o nieruchomościach do sprzedaży lub dzierżawy

PDFINFORMACJA o wykazie - 12-10-2010r.pdf

PDFKopia Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz sprzedaży -lokale mieszkale i użytkowe 07-06-2010r..pdf

JPEGINFORMAcja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży użyutkowego.jpeg
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

 

 

JPEGINFORMACJA o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.jpeg

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

 

 

 

PDFInformacja o wykazach

PDFInformacja o noeruchomościach przeznaczonych do dzierżawy.pdf

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 


PDFInformacja.pdf


Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


Informacja

Urząd Miejski w Prudniku informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 dnia 6 października 2008 roku zostały wywieszone wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Prudniku przy ul. Batorego 2/7, ul. Królowej Jadwigi 11,13,15 w klatce 15,7, Rynek 15,16,17 w klatce 15,10


Informacja

Urząd Miejski w Prudniku informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 dnia 17 października 2008 roku zostały wywieszone wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.

 


Urząd Miejski w Prudniku informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki nr 3,dnia 30 września 2008 roku został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

-nieruchomość zabudowana położona w Prudniku przy ul. Legionów 1, działka nr 2570/3 o pow. 0,1062 ha.

W wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 5.09.2008r powyższy termin określono na dzień 13 października 2008r.

 


 

Urząd Miejski w Prudniku informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 dnia 01 września 2008r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz wykazy niżej wymienionych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży:

-lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Szkolnej 15-17 w Prudniku

-lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Ratuszowej 6, 8-10, 12-14 w klatce nr 6.

 I n f o r m a c j a


Urząd  Miejski w  Prudniku  informuje, że  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miejskim  w  Prudniku przy ul. Kościuszki  3  dnia  5 września 2008r.  został  wywieszony   wykaz  lokali  użytkowych przeznaczonych  do   sprzedaży tj:
- lokal użytkowy nr 2  przy ul. Damrota 11  w  Prudniku
- lokal użytkowy nr 1  przy ul. Grunwaldzkiej  1  w  Prudniku
- lokal użytkowy nr 1  przy ul. Małachowskiego  1  w  Prudniku
- lokal użytkowy nr 1  przy ul. Piastowskiej 50  w  Prudniku
- lokal użytkowy nr 2  przy ul. Ratuszowej 16-18,20  w  Prudniku

oraz  wykaz  nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku, działka nr 1922/174 o powierzchni 0,1280 ha  przeznaczonej  do  sprzedaży. 
  

Sprostowanie

Burmistrz Prudnika informuje, że termin składania wniosków o nabycie nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Skowrońskiego, działka nr 1922/174 o pow. 0,1280 ha przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) upływa z dniem 17 października 2008 roku .

Wersja XML